13 ഒക്‌ടോബർ 2011

പ്രക്യതിയും മനുഷ്യനുംPERUVANNAMOOZHI,KOZHIKODE,KERALA

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Shaleer Ali പറഞ്ഞു...
രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.
Shaleer Ali പറഞ്ഞു...

ഹംസക്കാ...പറയാതിരിക്കാന്‍ വയ്യാ....എല്ലാം ..കണ്‍ കുളിര്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ..!! ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ..പ്രകൃതിയുടെ സൌന്ദര്യ വര്‍ണ്ണങ്ങളെ.........!