01 മേയ് 2013 
~~~~~~~~~~~~
 കാത്തിരിപ്പ് !!
~~~~~~~~~~~~

തനിച്ചാണു താമസം
പഴയൊരീ
മാളികയുടെ ഒന്നാം നിലയിൽ.
ഊരും നഗരവും താണ്ടി
 മിച്ചമാമീയായുസിനെ
യിത്തിരിയിവിടം തളച്ചിടാൻ..
പിടക്കോഴി യെന്നോപിരിഞ്ഞു;
ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഗോവണികളെന്നും
എനിക്കിറങ്ങാന്മാത്രമുള്ള
വികാസത്തിലായതിനാൽ.
 പ്രശ്നമതല്ലിപ്പോളലറ്റുന്നത്
തട്ടുമ്പുറത്തിരുന്ന്
 ബഹളം വെച്ചെന്നുറക്കം
കെടുത്തും പൂച്ചകളെ
ലോറിക്കാരനു കാശ്കൊടുത്തു
നാടുകടത്തിച്ചു .
കെടുത്താനൊരു റക്കമുണ്ടായിരുന്നതും
വിട്ടകന്നപ്പോൾ ഞാൻ,
പൂച്ചകളെതേടി
ഒരിക്കലും വരാത്ത
ലോറിക്കാരനെ കാത്തിരിപ്പാണ്.

........................പി.കെ.ഹംസ

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ajith പറഞ്ഞു...

കാഴ്ച്ച്കയ്ക്കപ്പുറം ഒന്നും തെളിയുന്നില്ല

സൗഗന്ധികം പറഞ്ഞു...

ശുഭാശംസകൾ...