19 ഒക്‌ടോബർ 2011

അന്യം നിന്നുപോകാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ


ആധുനികത എല്ലാം നക്കിത്തുടയ്ക്കുമ്പോഴും     പിന്നയും ബാക്കിയാകുന്ന  ചിലസ്ഖലിതങ്ങൾ !!                                                                                     (വടകരയിലെ ആഴ്ച ചന്ത-Vadakara, Calicut,KERALA)                                                                     
താഴെ ക്ലിക്കിയാൽ വടകര കാണാം----

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Naushu പറഞ്ഞു...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍....
(വേര്‍ഡ്‌ വെരിഫിക്കേഷന്‍ ഒഴിവാകിക്കൂടെ .... )

ജിത്തു പറഞ്ഞു...

നല്ല കാഴ്ച ,
പിന്നെ നൌഷു പറഞ്ഞപോലെ (വേര്‍ഡ്‌ വെരിഫിക്കേഷന്‍ ഒഴിവാകിക്കൂടെ .... )